Lad os hjælpe
dig med det
regnskabsmæssige
 
 - så kan du koncentrere dig om din kerneforretning
 
Vi lægger vægt på at fungere som en konstruktiv sparringspartner
for din virksomhed. Vi tilbyder således en personlig, kvalitetsbetonet
og hurtig service, hvor du og din virksomhed er i centrum.
 
 
 

 
Bogføring
Udarbejdelse af balancer
Lønadministration
Opgørelse af moms og energiafgifter
Budgetlægning
Udarbejdelse af drifts - og likviditetsbudgetter
Budgetopfølgning
Revision
Udarbejdelse af årsregnskaber
Revision af aktie- og anpartsselskaber
Revision af fonde og foreninger
Rådgivning
Bistand i skattespørgsmål
Rådgivnig ved opstart af virksomhed
Generationsskifte